Wonen in Amsterdam Zuidoost

In Zuidoost staan steeds meer hijskranen. Dat worden er komende jaren nog veel meer, omdat er nieuwe wijken komen. Hieronder vind je een overzicht. In deze nieuwe wijken komen ook veel huurwoningen. Zodra de woningen klaar zijn, staan ze hier op dit woonplatform.

Let op! Inschrijven en gebruik maken van het Woonplatform is gratis. Dat wil zeggen dat er bij het vinden van een geschikte huurwoning geen kosten zijn voor de bemiddeling.

Hoe gaat Amsterdam Zuidoost eruitzien?

Zuidoost is nu verdeeld in twee gebieden, de oost- en de westkant van het spoor. Tot voor kort werd er niet of nauwelijks gewoond aan de westkant. Hier vond je alleen bedrijven en kantoren. De woningen waren vooral aan de oostkant.

Deze woon-werkverdeling gaat verdwijnen. Het werkdeel, het gebied waar IKEA, de JC ArenA en het Amsterdam UMC (vroeger AMC) zijn, wordt een gebied waar wordt gewoond, gewerkt én gerecreëerd. Dat wil zeggen dat het bestaande woongebied (Bijlmer en Gaasperdam) uitbreidt aan de westkant van het spoor. Dat gebied heet Amstel III en ArenAPoort-West. Wonen, werken en recreëren gaan elkaar hier afwisselen. In de meeste gebouwen komen verschillende functies, zoals winkels, kantoren, woningen, maar ook bijvoorbeeld scholen en kinderopvang.

Ook aan de oostkant van het spoor worden nieuwe woningen gebouwd. Eigenlijk is het gebied pas geslaagd als je nauwelijks doorhebt dat je van de ene kant van het spoor naar de andere kant gaat. Zo werken we aan één Zuidoost voor iedereen! Ook voor jou.

Bekijk het aanbod

Waarom wordt er zoveel gebouwd?

Het gaat goed met Amsterdam. De stad krijgt er zo’n 11.000 bewoners per jaar bij en het aantal banen groeit jaarlijks met 2 procent. Om deze groei in goede banen te leiden, willen we tot 2025 70.000 woningen toevoegen aan de stad.

Er zijn een paar gebieden in Amsterdam waar nog extra woningen kunnen worden gebouwd. Zuidoost is er daar één van. In totaal worden in Amsterdam Zuidoost zo’n 39.000 woningen gebouwd tot 2040. Dat betekent dat het aantal inwoners bijna verdubbelt. Amsterdam Zuidoost wordt ongeveer zo groot als de stad Nijmegen.

Over het woonplatform